Hutnicza Akademia Rozwoju

Hutnicza Akademia Rozwoju to projekt, w ramach którego podejmowana jest współpraca z samorządami terytorialnymi, placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach kształcenia, a także pracodawcami w celu promowania zawodów branżowych w przemyśle. Dedykowane projekty realizujemy przy współpracy z ISD Hutą Częstochowa.

About the Author

przemwp