RAPORT Z RYNKU BRANŻOWEGO

Legitymacja szkolna w telefonie!

  • mLegitymacja szkolna to mobilna wersja legitymacji szkolnej lub e-legitymacji szkolnej.
  • mLegitymacja szkolna będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.
  • mLegitymacja szkolna będzie narzędziem bezpiecznym, trudnym do podrobienia, umożliwiającym w sposób pewny weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w legitymacji szkolnej.

Więcej:

https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/308069959-mLegitymacja—mobilna-legitymacja-szkolna-w-telefonie-komorkowym.html

 

 SELFIE w szkole pomaga!

  • SELFIE jest bezpłatnym, łatwym w użyciu, konfigurowalnym narzędziem, które pomaga szkołom w ocenie, na jakim etapie znajdują się pod względem uczenia się w epoce cyfrowej.
  • SELFIE jest narzędziem zaprojektowanym, aby pomóc szkołom włączyć technologie cyfrowe w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów.
  • SELFIE gromadzi – anonimowo – opinie uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły na temat wykorzystania technologii w ich szkole.

Więcej:

Źródło: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_pl

 

TAURON wspiera szkolnictwo branżowe i techniczne

  • Od nowego roku szkolnego, w blisko 40 klasach patronackich TAURONA, kształcą się przyszli energetycy i górnicy.
  • Poza nauką teorii uczniowie tych klas mają możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych oraz odbywania stażów zawodowych.
  • Klasy patronacie TAURONA zostały utworzone w szkołach na terenie województw śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Funkcjonują m.in. w Kętach, Libiążu, Jaworznie, Łaziskach Górnych, Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Krzeszowicach, Gliwicach i Jeleniej Górze.
  • W ramach klas patronackich grupa TAURON oferuje uczniom przygotowanie do pracy w zawodzie m.in. technika górnictwa podziemnego, technika energetyka, technika elektryka czy technika przeróbki paliw stałych.

Więcej:

TAURON wspiera szkolnictwo

About the Author

przemwp