#MłodaHuta

Przemysłowa Akademia Rozwoju w ramach projektu Hutnicza Akademia Rozwoju realizuje na rzecz ISD Huty Częstochowa program #MłodaHuta. Otwieramy się na pełnych zapału, zaangażowania i entuzjazmu ludzi. Stawiamy na młodych, razem możemy więcej!

Czytaj więcej

Hutnicza Akademia Rozwoju

Hutnicza Akademia Rozwoju to projekt, w ramach którego podejmowana jest współpraca z samorządami terytorialnymi, placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach kształcenia, a także pracodawcami w celu promowania zawodów branżowych w przemyśle. Dedykowane projekty realizujemy przy współpracy z ISD Hutą Częstochowa.

Czytaj więcej