Nowy Projekt Młodego Przemysłu „#Zawodowa Przyszłość Zaczyna Się U Nas! – Z.S TERESIN”

Zawodowa przyszłość zaczyna się w Teresinie

W dobie utrudnień generowanych przez korona wirusa cierpi wiele obszarów gospodarki, w tym obszar edukacji zawodowej oraz promocji oferty kształcenia szkół ponadpodstawowych. Dotychczasowe modele promocyjne opierały się na wizytach przedstawicieli szkół średnich w szkołach podstawowych podczas których uczniowie byli zapoznawani z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zapraszano ich na dni otwarte placówek gdzie młodzi uczniowie stojący przed wyborem dalszej ścieżki kariery zawodowej poznawali szkoły i ich zaplecza socjalne i edukacyjne.

Tegoroczna promocja szkół w związku z obostrzeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego COVID-19 siłą rzeczy nie może zostać przeprowadzona w dotychczasowych standardach. Poszukując alternatywy na rozwiązanie problemu Zespół szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego wspólnie z Przemysłową Akademią Rozwoju, która wdraża i rozwija program Agencji Rozwoju Przemysłu #KadryDlaPrzemysłu opracowali unikatowe e-rozwiązanie pozwalające promować ofertę edukacyjną szkoły oraz kształcenie techniczne i branżowe we wszystkich szkołach podstawowych powiatu Sochaczewskiego w jednym czasie.  Z jednej strony chcemy zaprezentować uczniom ofertę kształcenia szkoły w Teresinie, z drugiej przedstawić symulacje ścieżki rozwoju kariery zawodowej przy współpracy z Przedsiębiorcami współpracującymi ze szkołą w ramach staży i praktyk.

Wraz z początkiem maja rodzice oraz uczniowie szkół podstawowych stojący przed wyborem szkoły ponadpodstawowej mają możliwość wzięcia udziału w pilotażowym e-wydarzeniu „Zawodowa Przyszłość Zaczyna Się U Nas – ZS TERSIN”, w którym czeka na nich seria webinarów z przedsiębiorcami, którzy opowiedzą na jaką pracę mogą liczyć uczniowie po ukończeniu szkoły w danym kierunku oraz jak będą wyglądały ich praktyki i staże, jeśli zdecydują się na dalsze kształcenia w jednym z kierunków kształcenia zaproponowanych przez Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie. Komplementarnie do webinarów uczniowie otrzymają dostęp do platformy elearningowej Młody-Przemysł, gdzie czekała będzie na nich szczegółowa oferta kształcenia, opisy kierunków oraz wspomniane webinaria z 11 Przedsiębiorcami takimi jak LOT AMS, KOLEJE MAZOWIECKIE, ZWIĄZEK MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH, A&B TORNERIA, BENEPOL, C.H. ROBINSON, WUZETEM, MFO, LOREAL, POLSKIE MŁYNY, DAWTONA na których eksperci z branży będą opowiadać o specyfice branży w której działają, jakie zawody pojawiają się w ich spółkach, jak wygląda praca oraz na jakie benefity i przywileje mogą liczyć uczniowie po zakończeniu szkoły w danym kierunku..

LIST PRZEWODNI PROJEKTU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY (DLA PROJEKTU)

OFERTA KSZTAŁCENIA

About the Author

Kamil