O NAS

MŁODY PRZEMYSŁ

Realnie wspieramy Twoją karierę zawodową. Pomożemy Ci w jej rozpoczęciu i wyborze pracodawcy. Udzielimy wsparcia w uzgodnieniu warunków pracy.

BAZA WIEDZY

Oferujemy Ci możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej za pomocą aplikacji komunikacyjno e-learningowej oraz szkoleń zawodowych, jak również wiedzy praktycznej podczas praktyk i staży. Pomożemy Ci przy ocenie Twoich zdolności i mocnych stron.

PARTNERZY

Współpracujemy z największymi firmami z branży hutniczej, koksowniczej, górniczej, stoczniowej oraz producentami konstrukcji stalowych. Rozumiemy potrzeby biznesu i pracowników.

KADRY DLA PRZEMYSŁU

Jesteśmy operatorem programu Kadry dla Przemysłu.
Program został powłołany do życia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.
ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze  Premiera ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. 

OFERTA

Młody-Przemysł to aplikacja opracowana przez specjalistów z Przemysłowej Akademii Rozwoju. Aplikacja ta powstała z myślą o młodych osobach takich jak Ty, które planują ścieżkę zawodową lub są na początku swojej kariery zawodowej w branży przemysłowej. Dzięki doświadczonym konsultantom Przemysłowej Akademii Rozwoju (PAR) uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwenci szkół zawodowych i technicznych mają możliwość uzyskania wsparcia w rozpoczęciu i budowaniu ścieżki kariery, w ramach projektu Młody-Przemysł.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
 1. Zacznij od wypełnienia formularza – znajdziesz go w zakładce APLIKUJ
 2. Twoje zgłoszenie trafi do nas, a my pomożemy Ci w rozpoczęciu kariery zawodowej i wyborze pracodawcy, a także udzielimy wsparcia w uzgodnieniu warunków pracy.
Chcesz konkretów?
Proszę bardzo!
Do naszych zadań należy:
 • Wspieranie Cię w odkrywaniu siebie – pomożemy Ci odpowiedzieć na pytanie co chcę robić? Kim chcę być?
 • Wspieranie Twojego rozwoju, nie tylko zawodowego – pokażemy Ci jakie masz możliwości.
 • Wspieranie Cię w wyborze – dobierzemy Ci odpowiednie miejsce praktyk i pracy.
 • Wspieranie Cię w nauce – doradzimy Ci dlaczego warto i w jakim kierunku kontynuować naukę.
 • Ułatwienie Ci zawodowego startu – pomożemy Ci dobrze rozpocząć karierę zawodową.
Jakie będziesz miał korzyści?
 • Zyskasz profesjonalne wsparcie w wyborze pracodawcy i w uzgodnieniu warunków pracy.
 • Dzięki naszemu wsparciu z łatwością zapoznasz się z miejscem pracy i osobami współpracującymi, a także z firmą, jak również wymaganiami i niezbędnymi informacjami przed rozpoczęciem pracy.
 • Zminimalizujemy Twoje poczucie stresu przed rozpoczęciem pracy i dopilnujemy, abyś czuł się komfortowo zarówno w pierwszych dniach rozpoczęcia pracy, jak i później.
 • Będziesz miał nas na wyciągnięcie ręki – cały czas będziemy z Tobą w kontakcie.
 • Gwarantujemy Ci wsparcie w wyborze pracodawcy, w uzgodnieniu warunków pracy, zapoznaniu się z miejscem pracy i osobami współpracującymi, a także zapoznaniu się z firmą, wymaganiami, niezbędnymi informacjami przed rozpoczęciem pracy.

INFORMACJE BRANŻOWE

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Znajdziesz tu informacje o konkursach, eventach, szkoleniach. Jeśli chcesz być na bieżąco, zaglądaj na naszą stronę!

Rekrutacja do projektu – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

Rekrutacja do projektu – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)   Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza rekrutację otwartą na stanowiska autorów do opracowania modeli realizacji praktycznej nauki zawodu oraz na stanowisko autorów do opracowania zasad zapewniania jakości stażu uczniowskiego realizowanego …

HYBRYDOWE NAUCZANIE W SZKOŁACH TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH – Z POMOCĄ PRZYCHODZĄ PRACODAWCY

🟠Oficjalnie zainicjowaliśmy transfer wiedzy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej Innowacji do Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – dokładnie do uczniów/uczennic kształcących się na kierunku kształcenia technik analityk. 🔸Uczniowie na poszczególnych etapach projektu wezmą udział w e-lekcjach z ekspertami JSWI, kreatywnych warsztatach i wycieczkach które …

Nowy Projekt Młodego Przemysłu „#Zawodowa Przyszłość Zaczyna Się U Nas! – Z.S TERESIN”

Zawodowa przyszłość zaczyna się w Teresinie W dobie utrudnień generowanych przez korona wirusa cierpi wiele obszarów gospodarki, w tym obszar edukacji zawodowej oraz promocji oferty kształcenia szkół ponadpodstawowych. Dotychczasowe modele promocyjne opierały się na wizytach przedstawicieli szkół średnich w szkołach …

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.mlody-przemysl.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysłowa Akademia Rozwoju sp. z o. o. o numerze KRS: 0000699341. Nasze biuro mieści się w Częstochowie (42-202), przy ul. Kucelińskiej 22.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: rozwoj@mlody-przemysl.pl

Przemysłowa Akademia Rozwoju sp. z o. o. stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. Spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym w celu archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. Zawarcia i wykonania umowy, oraz spełnienia związanych z tym zobowiązań podatkowych – kiedy rejestrujesz u nas konto – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach –– w przypadku zapisu do newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:

 1. Spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. Spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 3. Zawarcia i wykonania umowy – kiedy rejestrujesz u nas konto – do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy,
 4. Wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na otrzymywanie ww. treści,
 5. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

 1. Zarejestrowania Twojego konta,
 2. Otrzymywania informacji o nowościach i promocjach w formie newslettera,
 3. Prezentowania spersonalizowanych reklam lub udzielania rabatów.

Profilowanie:

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez nas lub przez partnerów z nami współpracujących będziemy przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć spersonalizowaną reklamę.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możecie uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

 1. Prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. W pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. Jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 7. Przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies:

 1. Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
  2. statystycznym,
  3. przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 7. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w aplikacji komunikacyjno e-learningowej oraz sposobu korzystania z aplikacji komunikacyjno e-learningowej.
 8. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z aplikacją komunikacyjno e-learningową, tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), przechowujemy pliki cookies przez okres do pięciu lat.

Polityka obowiązuje od dnia 4 października 2018 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową na adres podany przy rejestracji konta użytkownika lub udostępnione na naszej stronie internetowej.

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI MŁODEGO PRZEMYSŁU

Zaloguj się lub załóż konto

Przejdź do serwisu

Wyślij wiadomość

Dane kontaktowe

Koordynator projektu Młody Przemysł

 • Kamil Kamiński
  Przemysłowa Akademia Rozwoju

  Adres do korespondencji:
  ul. Jasnogórska 75
  42-217 Częstochowa

 • +48 794 250 900

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress