HYBRYDOWE NAUCZANIE W SZKOŁACH TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH – Z POMOCĄ PRZYCHODZĄ PRACODAWCY

🟠Oficjalnie zainicjowaliśmy transfer wiedzy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej Innowacji do Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – dokładnie do uczniów/uczennic kształcących się na kierunku kształcenia technik analityk.

🔸Uczniowie na poszczególnych etapach projektu wezmą udział w e-lekcjach z ekspertami JSWI, kreatywnych warsztatach i wycieczkach które wesprą ich dalsze decyzje zawodowe oraz dopełnią wiedzę pozyskaną w szkole.
Projekt transferu wiedzy JSWI do ŚLTZN to bardzo dobry przykład nauki w systemie hybrydowym, gdzie występują różne środowiska nauczania.

🔸Ścisła komunikacja na linii Przedsiębiorca – Uczeń – Szkoła to idealne połączenie niosące olbrzymia wartość dla każdej ze stron.

#NaukaZUdziałemPrzedsiębiorców
#TransferWiedzyZBiznesuDoSzkół
#JSWI
#ŚląskieTechniczneZakładyNaukowe
#PrzemysłowaAkademiaRozwoju

About the Author

Kamil