Rekrutacja do projektu – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

Rekrutacja do projektu – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

 

Przemysłowa Akademia Rozwoju ogłasza rekrutację otwartą na stanowiska autorów do opracowania modeli realizacji praktycznej nauki zawodu oraz na stanowisko autorów do opracowania zasad zapewniania jakości stażu uczniowskiego realizowanego u pracodawcy wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji w branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2021

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą rekrutacji:

Zapytanie ofertowe autor pnz – technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapytanie ofertowe autor pnz – technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zapytanie ofertowe autor pnz – technik pożarnictwa

zał.-1-formularz-ofertowy_autor-programu-pnz_BPO_technik bezpieczeństwa i higieny pracy

zał.-1-formularz-ofertowy_autor-programu-pnz_BPO_technik pożarnictwa

zał.-1-formularz-ofertowy_autor-programu-pnz_BPO_technik ochrony fizycznej osób i mienia

zał.-2-Formularz-zgłoszeniowy_autor-pnz_BPO_technik bezpieczeństwa i higieny pracy

zał.-2-Formularz-zgłoszeniowy_autor-pnz_BPO_technik pożarnictwa

zał.-3-Oświadczenie-osobowo-kapitałowe_br. BPO

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2021 r. na adres: bpo@przemyslowa-akademia.pl

 

About the Author

Kamil