WSPÓŁPRACA JSWI PAR Śl.TZN – Wycieczka na AGH Kraków

Dnia 25 września 2019 roku uczniowie klasy 3g kształcący się w zawodzie technik mechatronik, przy współpracy z JSW Innowacje i Przemysłową Akademią Rozwoju, uczestniczyli w wycieczce na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W ramach wycieczki uczniowie brali udział w warsztatach „Design Thinking” rozwijających kreatywne myślenie oraz pracę w zespole. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z ofertą edukacyjną AGH oraz mieli możliwość zwiedzania laboratoriów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas..

About the Author

Kamil