KLASA PATRONACKA HAWK-E !!!

19 Września 2019 roku miało miejsce oficjalne zawarcie trójstronnej umowy o współpracy pomiędzy Z.S Budowlano Informatycznych w Żorach oraz firmą HAWK-E i Przemysłową Akademią Rozwoju (PAR). Umowa o współpracy ma na celu dokształcenie uczniów kształcących się w zawodzie Technik geodeta o wiedzę z zakresu bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Na spotkaniu byli obecni Dyrekcja szkoły, Zarząd Firmy HAWK-E, przedstawiciele JSW Innowacje S.A., Goście z USA reprezentujący Nevada Institute for Autonomous Systems (NIAS), Naczelnik wydziału Edukacji w Żorach oraz reprezentacja Przemysłowej Akademii Rozwoju. Umowa o współpracy została zawarta na rok i uczniowie w jej ramach będą kształcić się przy wykorzystaniu innowacyjnego programu Młody-Przemysł, który buduje widzę i kompetencje przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi wirtualnych i realnych

About the Author

Kamil