JSW Innowacje – inspiracją młodzieży. Ten tytuł doskonale opisuje cele, jakie spełnił projekt edukacyjny przygotowany dla uczniów średniej szkoły technicznej przez Młody Przemysł

„Wydobywamy… kreatywność

Partnerzy projektu JSW Innowacje oraz Przemysłowa Akademia Rozwoju do udziału w pilotażowym programie zaprosili Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, a dokładnie uczniów trzeciej klasy o profilu  mechatronicznym.  Szczególny nacisk autorzy projektu położyli na rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie transformacji energetycznej i rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce. Doskonała bazą  merytoryczną do realizacji celów dydaktycznych były innowacyjne projekty realizowane obecnie przez JSW Innowacje.

– Ten projekt edukacyjny  stworzył przestrzeń komunikacji i kreacji idealnego modelowego podejścia w kształceniu młodzieży na rzecz rozwoju nowoczesnego przemysłu – oświadczył Jarosław Mrozek Prezes Zarządu JSW Innowacje na spotkaniu podsumowującym efekty programu.

Przez 6 miesięcy 28 uczniów pod kierunkiem specjalistów z Przemysłowej Akademii Rozwojumogło m.in. poczuć smak studenckiej atmosfery uczestnicząc w warsztatach z kreatywnego myślenia, które odbyły się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprócz tzw. Design Thinking  kluczową rolę w projekcie pełniła aplikacja komunikacyjno-e-lerningowa Młody Przemysł.  Systematyczne rozwiązywanie zamieszczonych na niej zadań  pozwalałona budowanie wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych dla ich przyszłej pracy zawodowej. Interaktywne metody nauczania stały się też unikatowym narzędziem do komunikacji przedsiębiorcy z uczniami, czyli przyszłą kadrą techniczną.

Doceniając zaangażowanie młodzieży w realizację projektu, uczniów wyróżniono dyplomami, a dwa najlepsze zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez JSW Innowacje.

– Byliśmy traktowani po partnersku, przy realizacji zadań nie byliśmy w żaden sposób ograniczani . To było wspaniałe pole do rozwoju naszej kreatywności – podsumował udział w projekcie uczeń Kamil Olszak, lider jednego z wyróżnionych zespołów –  teraz mogę powiedzieć, że mam pojęcie o tym, jak może lub jak powinna wyglądać moja zawodowa przyszłość,  a praca w JSW Innowacje byłaby dla mnie  inspirującym wyzwaniem zawodowym – dodał Kamil Olszak.”

więcej o projekcie na: WIĘCEJ O PROJEKCIE

 

About the Author

Kamil